Page images
PDF
EPUB

parvæ haberentur. Qualem vero ludum proponitis? Utgard. Loco. Juvenum ludus est, ut cattum meum de terra elevent. Ita vero cum Afo-Toro loqui non possem, nisi vidiffem, eum minoris effe virtutis, quam fama mihi vulgaverit. Tunc cattum coloris cinerei super pavimentum Palatii prosilientem, valde magnum, Torus adgrediens, manu medio ventri felis supposita, elevaturus est. Felis vero incurvans dorsum, & quantum Torus manum fuftulit, felis alterum pedum suorum elevavit. Tunc Utgard. Loco. Ita evenit, ut cogitavi; felis enim grandis est, tu vero brevis et parvus. Torus respondet: Cum parvus fim, accedat huc quilibet vestrum, mecum ut luctetur ; et jam quidem cum iratus sum. Utg: Loco. circumspiciens regesfit: Video hic neminem, qui non ducat se parum laudis mereri' tecum luctando. Advocate igitur anum istam, quæ me enutrivit, quacum eris luctaturus. Illa enim majores proftravit juvenes, & ut mihi videtur, te non debiliores. De ifta pugna nihil aliud relatum accepimus, quam, quo fortius Tórus eam fuerit aggreflus, eo immobilior fteterit. Jam vero, anu excogitante stratagemata, Torus pedes figere non potuit, facto vero impetu vehementissimo, Toroque in genua prostrato, finem fieri, voluit Utg. Loco, dicens, Plures Toro'non esse ad certamen provocandos.

[blocks in formation]

* Transacta hic nocte, mane Ara sese ad iter ingrediendum accingunt. Ille [Utg. Loc.]hos per plateam comitatus, interrogat, quænam via Toro ingredienda esset. Torus vero, dicit fore, ut hi homines eum parvulum vocarent virum. Utg. Loco. Jam tibi, urbe egreffo, verum dicamus. Nunquam illam fuisses ingressus, fi fciviffem te viribus adeo prodigiosis pollere uti revera polles. Fascinatio vero oculorum facta fuit primo in fylva, egoque antea tibi obviam factus sum. Te que peram viatoriam foluturo, hæc con fricta erat magno ferro.

Unde aperiens, via non inventa, malleo me ter percuffifti, & licet primus ictus esset leviffimus, attamen tantus ut omnino superatus fuiffem, fi fue iffet inflictus. Aft quod videbas in palatio meo rupem quandam, in cujus cacumine tres quadratæ erant valles; una profundiffima; hæc fuerunt vestigia mallei tui. Rupem enim ictui oppofui. Loco cum Animo, cui nec ille, neque ullus alius antevertere valet. Maxime vero mirum fuit, quando de cornu bibebas, cujus altera extremitas mari adhæret, unde finuum origo. Pofthac elevasti Angvem Midgardiæ, felem sublatu

Te vero alterum pedum ejus elevante, nos omnes valde perterriti fuimus. Deinde cum Senectute luctatus, existimasti tibi cum anu negotium esse. Eam nemo in genua prostravit. Vos vero me fæpius domi nolite FAB. XXVI. apud Mallet, p. 129.

con

rus.

convenire. Tunc Torus, elevato malleo, nullum videt, neque Utgardiæ Loconem, nec urbem.

HISTORIA VICESIMA QUARTA *.

H

Quomodo profe&tus fuerit Torus ad extrahen

dum anguem Midgardiæ, IS peractis, Torus domum feftinan

ter reversus, anguem Midgardiæ inventurus, gigantem quendam, 'nomine Eymeri, adiit. Máne vero, gigas abitum parans, piscandi ergo, Toro comitaturo refpondit, talem pumilionem fibi nulli esse auxilio. Frigefcas, necesse est, me tam diu, tamque procul a littore, fedente, ac mihi mos fuerit. Torus, ei valde iratus, dixit hoc non esse verum, interrogans, quidnam hamo ad inescandum suspenderetur. Ei hoc acquirendum, dixit Eymer. Hinc Torus, capite uni bovum Eymeri, nomine Himinrioderi, extorto, ad scalmos defidens, fortissime, uti Eymerị videbatur, remigavit. Hic, cognito, perventum effe ad folitum piscandi locum, fubfiftendum effe, dixit. Toro, se ulterius efse remigaturum, dicenti respondit Eymer, periculum inftare a Midgardiæ angue. Toro autem ulterius remi, gaturo, contristatus fuit Eymer. Torus • FAB. XXVII. apud Mallet, p. 134. Z 3

filum

.

filam pifcatorium explicuit, imposito capite hamo, quem profundum petentem devoravit anguis. Qui, transfixo palato, ambos Tori pugnos interscalmio duriter impegit. Hinc Torus, viribus perfusus divinis, tam firmis ftetit talis ut, ambo pedes carinam penetrarent, in profundo subsistentes, anguemq; ad latus navis attraheret. Horribilius vero spectaculum vidit nemo, quam quum Torus anguem intuitus, hic vero surfum prospectans venenum fpiravit.' Gigas metu pallescens, viso angue, undisque in cymbam inundantibus, Toroque inalleum apprehendente, arrepto cultello, filum Tori juxta interfcalmium præcidit. Anguem vero ad profundum redeuntem malleo percussurus erat Torus ; Giganti autem, inflicta, ut caderet, alapa, caput amputavit. In terram vero vadavit.

Tunc Gang. Magna hæc fuit victoria. Har refpondet.

HISTORIA VICESIMA QUINTA *

De morte Apollinis, atque itinere Mercurii

'ad infernum. AJORIS momenti fuit fomnium Apol

linis, de ingruente periculo, [Balderi] quod Afis retulit. Frigga pacem & immunitatem ei adprecata eft, ne ei esset nocu* Fab. XXVIII. apud Mallet, vide p. 138.

menta

M

[ocr errors]

mento ignis, aut ferrum, aut aqua, aut metallum, aut faxa, aut arbor ; nec morbus, neque animalia, avesve venonofique ferpentes. Quo facto, hic fuit Apollinis ludus, ut eum in concionis medio ftantem, quidam jaculando, quidam cædendo, quidam lapidando, peterent: ei vero nihil nocuit. Quod spectaculum Loconi admodum difplicuit. * Fensalam

ergo

adiit Friggam conventurus, aflumta forma anili. Friggæ perconctatæ, quid in conventu agerent, respondet, omnes in Apollinem jacula mittere, fine ulla ejus læsione. Frigga ait, nec arma, neque ligna Apollini esse mortifera. Juramenta enim ab omnibus accepi. Tunc anus : Num omnia juraverunt, se Apollini honorem deferre ? Respondet Frigga, arbusculam quandam ad latus occidentale Valhallæ crescere, nomine Mistiltein, visamque sibi nimis teneram, quæ juramento obstringeretur. Muliere disparente, Loco ad Mistiltein abiens, eadem radicitus eruta, forum adiit. Hæderus vero in extremitate coronæ substitit, cum cæcus esset. Tunc Loco eum alloquens dixit: Quare tu in Apollinem nihil mittis ? Hic refpondet : Cum cæcus fim, accedit, quod etiam fim inermis. Ļoco: Fac tu uti reliqui, eumque adgredere. Ad eum ego te adducam. Mitte in illum hunc baculum. Hæderus affumto Mistilteine Apollinem transfixit. Et hoc fuit infelicissimum jaculum & inter homines &

Z 4

inter

« PreviousContinue »