Page images
PDF
EPUB

capturus. Torus vero ejusque socii alio in loco. Deinde Skymnerus peras conjungendas voluit, easdemque assumtas humeris suis impofuit, iter magnis paflibus ingrediens. Ad vesperam vero locum quietis sub quercu quadam elegit : Skrymnerus. Toro indicans sese cubiturum esse sub quercu atque dormiturum, illis

vero,
affumta

pera,

cibum effe sumendum., Skrymnerus vero obdormiens altiffime ftertuit. Torus autem manticam foluturus, nullum explicare potuit nodum; quod incredibile eft dictu. Quo viso, afsumtum malleum capiti Skrymneri allifit : Qui expergefactus sciscitatus fuit; quænam frons feu folium in caput ejus caderet ; , feu : quid hoc efset. Torus fub alia

Torus sub alia quercu dormiendum effe, dixit. Media vero nocte · Torus, audito rhoncho Skrymneri, arrepto malleo, caput ejus verticem nempe percufsit, idque adeo, ut malleus in caput demerserit. Skrymnerus evigilans quæsit, annon granum quoddam in caput fuum delaberetur : Tuque Tore, quare vigilas ? Qui, sese jam fomno correptum iri, dixit. Jam vero Torus, ei tertium iníligere vulnus destinans, vibrato intenfis viribus malleo, genam sursum spectantem ita percussit, ut ad capulum demerserit malleus. Erigens se Skrymnerus palpata gena, dixit: Quid ? num aves quædam, insident fuper me arbori. Præfentire enim videbar, plumam meum in

caput

Caput decidere.

decidere. Quærit etiam: Quare tu vigilas Tore? adesse jam credo Tempus sura gendi, veftefq; induendi. Vobis jam non multum super est viæ ad urbem, quæ Utgarda dicitur. Audivi vero, vos susurrasse inter vos, me vobis magnæ ftaturæ virum videri : ibi autem vobis cernere licebit viros, me majores. Vobis vero ego auctor sum, ne vofmetipfos extollatis. Tales enim homunciones ægre ibi feruntur: aut, quod consultius est, revertimini. Ad aulam vero vobis anhelaturis, orientem versus eundum est. Ego vero ad septentrionem deflectam. Allumtum igitur viaticum dorso suo imponens in sylvam divertitur. Nec relatum accepimus, Asas ei valedixiffe. Ille Midgardiam * progressi urbem conspiciunt, in campo quodam fitam, quam visu superaturis capita ad cervices & humeros retroflectenda fuerunt. Porta urbis erat cratibus occlusa, quas Torus aperire non valuit : fed inter clatra irrepferunt. Magnam jam confpicati regiam, intrarunt, & viros heic proceræ staturæ cernunt. Ad folium accedentes Utgardiæ Loconem falutant; qui sero adspiciens iisdem irrifit loquendo: Longum esset de longoitinere interrogare veras narrationes, cum Oeko Torus parvulus quidam puerulus

* Juxta Resenianos codices, ad Middag, Medium diei. 5

factus

[ocr errors]

fäctus eft. Major vero revera lis, necefra eft, quam mihi appares. Quibus vero ar tibus excercendis estis assveti commilitones? Nemo enim nostrum est, qui artem aliquam non callet. Loco dicit, nulli hac in aula in cibo sumendo se esse cessurum. Respondet Utgardiæ Loco : hoc etiam artis est, præstito promisso tuo, quod expériendum. Hic ergo viro cuidam, scamno insidenti, nomine Logo, accersito præcepit certamen cum Locone inire. Tunc linter quædam, carne repleta, illata fuit, & in pavimento collocata. Ad alterum finem lintris Loco, ad alterum vero Logus, consedit, uterque, cibum quam celerrime consumendo, in medio lintris fubfiftentes. Loco jam omnem de ossibus consumsit carnem, at Logus & carnem & offa & lintrem ; unde etiam victor discessit.

* Tunc interrogat Utgardiæ Loco, cui ludo assvetus effet juvenis iste. Telephus respondit fe foleis ligneis currendo cum quolibet aulicorum ejus esse certaturum. Ille vero hoc bonam efle artem pronunciat, mandans, ut optime femet præpararet, fi hanc excerceret victurus. Egrefsus ergo multumque progressus accersivit puerum quendam, nomine Hugonis, eique præcepit, primum cum Telepho percurrere Itadium. Hugo vero illi adeo antevertit,

Hic incipit Fab. XXIV, apud Mallet; p. 125:

ut juxta metam reversus eidem obviaverit. Tunc Utgardiæ Loco locutus est: Magis tibi feftinandum eft, attamen huc advenerunt viri non tardiores. Tunc aliam propofitam metam adveniens Hugo celerrime revertitur, quum adhuc Telepho balistæ jactus restaret. Tunc locutus eft Utgardiæ Loco : Optime mihi Telephus videtur currere ; eum vero ludendo vincere athletam non crediderim. Tertium vero illis

percurrentibus ftadium; experiamur, quis victor sit. Jam vero, Hugone metam contingente, Telephus ad medium ftadii nondum pervenit. " Jam fatis hoc experti omnes.

* Tunc Utgardiæ Loco, Quam, inquit, tu Tore, calles artem ? Et num tu illis tantum præstas, ac de te relatum accepimus, tuisque facinoribus ? Qui respondet, se potiffimum bibendo effe certaturum cum aliquo aulicorum ejus. Loco Utgardiæ re« fpondet: Hoc fiat. Palatium ergo ingressus, juflit adferri cornu expiatorium, ex quo aulici bibere consveverant. Hoc Toro

porrecto, Bene, inquit, bibere videtur, qui unico haustu exhauserit. Quidam vero duabus vicibus evacuant. Nemo vero adeo eft miserabilis, qui non ter bibendo exinaniverint. Toro videtur hoc cornu non quidem magnum, attamen perquam longum. Vehementer sitiens, cornu ori applicato, strenue fibi ingurgitat merum, fæpius luper

* FAB. XXV. apud Mallet, p. 126. Vol. II.

[ocr errors]

cornu

cornu caput suum non inclinaturus. Remotum autem ab ore cornu intuens, reperiit paulo minus eidem quam antea, inesse. Tunc Utg. Loco. Bene potatum est, non vero adeo multum. Fidem

nunquam

adhibuiffem relaturis, Afo-Torum plus bibere non posse. Altera vice Tibi bibendum est. Torus nihil refpondet ; sed cornu ori applicatum exhaurire destinavit. Certat jam bibendo quantum valuit.

valuit. Sed adhuc cernit, minimam cornu extremitatem exaltari non posse. Cornu intuenti apparet, minus quam prima vice exhauftum. Jam vero fine periculo effufionis ferri potuit. Tunc Utgardiæ Loco : Quid, inquit, jam valet Torus? vis jam Tore a talibus abstinere hauftibus, & tamen supremus censeri? ita mihi videtur, ut tertia vice bibas, qui hauftus tibi maximus est destinatus. Heic vero non tantus habeberis vir, quantum Afæ te vocant, fi aliis in rebus te præftantiorem non præstiteris. Tunc Torus, ira accensus, cornu ori admoto, quam maxime valuit, bibens certavit. Jam cornu inspiciens cernit, tandem merum paulullum desedisse. Quo cognito, cornu recipienduin porrigit, ultra non bibiturus. Jam Utgardiæ Loco locutus: Facile est visu, potentiam tuam non esse magnam : fed vilne ulterius ludere? Torus periculum ulterius esse faciendum, respondit. Mirum vero mihi videretur, fi domi effem cum Afis, & tales potiones ibi 5

parva

« PreviousContinue »