Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small]

SERMONS

PREACHED

IN
OXFORD

1640
Of Conversion, unto God.

SRedemption,&
Juftification,

by Christ. By the Right Reverend James Viber, late

Bishop of Armagh in Ireland.

Of

[ocr errors]

Jol Erabhis

Publilhed by Wile Ball 3 fruliners of the Gospel,

2 Tho: Yes Who writ them from his mouth, and compared their

Copiestogether. With a Preface concerning the Life of the pious Author, by the Reverend ST ANLY GOWER sometime Chaplain to the faid Bishop. Now Minister in Dorchester,

He being dead yet speaketh. Heb. 11.4.

LONDON,
Printed by S. Griffin, for John Rothwell at the Fountain in

Cheapside 1660.

[ocr errors]
[ocr errors]

100.9 "182"

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

444444 Jd.d.d.dod0.0.0.037.000.000.d.dato cha ndioroids

Pietate aquè ac Doĉtrinâ Pracellenti Viro Henrico Henley de Coleway in Comitatu Dorceftrensi Armigero,

Harnes 'Eufauoreis.

[ocr errors]

Ximium illud quod femper exhibuisti

(vir pientissime) Religionis specimen subsequentes hasce conciones fub nomi: minis tui vexillo haud immcrito evocavit. Chara adeò Tibimet & cordi funt Sacro, fan&a Dei eloquia, ut quod tenuitas nostra & faculcatula amanuensis in hâc re præstiterit, nequaquam dubito quin pro fingulari tuâ & Pietate & humanitate boni consulere digneris. Authorem quod attinet, Panegyrin ille nullatenus noftram defiderat, quippe omnia quæ meditemur Elogia multis parafangis fuperavit. Excelsum adeo & San&imoniæ & do&trinæ apicem attigit, ut elaborsta illa & fubfequens Præfatiuncula non immerito ad calosipfum laudibus cvcxit, & encomiis facris decora-

vit.

[ocr errors]

(vir Ornatiffime) candidū librorum æ; imatorem appellare, qui fingulari & pietate & peritiâ præditus, de usu illorum & emolumento,æquo calculo statuere didicisti. Sagaci igitur has Tibi dicatas conciones dum introfpicias oculo,faceffant pre. cor & impuri & hæretici illi codices qui indies in lucem gregatim prodeunt, é quorum fætidis myrothecis vitiorum non remedium sed irritamentum, non falubre Alexiplarınacon: fed exitiale toxicum quam p'urimi bauserunt ; Imo facessant miselli ifti Authores Dæmonis impuri spirita afflati, utpote qui Reipublicæ & Ecelefiældetrimento fat consuluerunt. Non deceuliberorum panem canibus objici, nedum canum offas fic liberis ingeri, ut Cir. Cæo quasi fascinati poculo in canes ipsos, in boves,in hircos,in lupos transformarentur. Intercà temporis, tametsi ego (vir colendiflime, imperitiæ & tenuitatis meæ probe conscius lum, minimè tamen dubitem quin & Tibi & aliis eximiè piis, congesta hoccę in codicillo apprimèarrideant: fpirituali

bus

1.3

conceptus animi Do&or hic admodum, Keverendus & verè Ecclefiafticus accomodavi:; tam dilucide tradidis, utque patee nutricius ita pixmansum cibum in 09, & in aures fideliuni verba sua inferuit, ut merico primas sui Ordinis tenuit, & fublimi suâ e, micuit fphærà -- veluti inter ignes I una miuores. Non equidem ignoro quæ rege, rent prodeunti huic parùm propitii libello, lubricis fcilicet Amanuensium memoiiis plurima excidiffe, veluti ex pertuso dolio effluxa : nec fane inficias ire ausim. Nihilo tamen feciùs Eft quiddam prodire tenus, fi non detur ultra. Nec adeo mediocrem hunc nostrum existimamus conatum, uc judicium cujusvis ainstordras precipitatum non leviter rejiceremus. - Parùm forfis digna tam cruditi Concionatoris authoritate & eloquentiâ aliquibus quædam videancurgat illis qui divina fapiunt, valdè consona & gravitati & veritati sacrofan&ty Scripturæ reperientur. Luce clariùs par tet quid in causa est, omnes omnium ætatum,omnium ordinum homunciones, tan

tan.

« PreviousContinue »