Terra Incognita: globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid

Front Cover
Academia Press, 2007 - 646 pages
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

De filosofe Hannah Arendt schreef ooit dat aangezien het eindresultaat van menselijke handelingen, in tegenstelling tot dat van een productieproces, nooit volledig voorspelbaar is, de middelen waarmee men politieke doelen tracht te realiseren vaak relevanter blijken te zijn dan die doelen zelf.
Met andere woorden: vaak is de reis zelf belangrijker dan de reisbestemming. In die zin is het streven naar een duurzame, eerlijke samenleving zo’n reis.
Peter Tom Jones en Roger Jacobs hebben met ‘Terra Incognita’ een boek geschreven dat heel veel kennis samenbrengt om die reis te ondernemen. Het wordt hoog tijd dat we ons op pad begeven, want het gaat bergaf met de gezondheid van ecosysteem Aarde.
De industrielanden hebben de wereld bovendien meegezogen in een ontwikkelingsmodel dat verre van duurzaam is. De aarde kan het gewoonweg niet aan dat alle mensen op aarde een gelijkaardige consumptiehonger zouden ontwikkelen. De ecologische crisis en het mondiale rechtvaardigheidsvraagstuk zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, betogen Jones en Jacobs.
In het eerste deel van hun boek presenteren ze een milieuwetenschappelijke en economische analyse van het ecologische vraagstuk. Economie en ecologie worden daarbij geïntegreerd in één visie. In deel twee gaan de auteurs op zoek naar de wortels van de hedendaagse impasse en beschrijven ze de historiek van de interactie tussen mens en natuur. In het derde deel presenteren ze een aantal uitwegen die de wereld leefbaar kunnen houden of maken. Ze breken daarbij onder meer een lans voor een nieuwe relatie tussen mens en natuur.
Verplichte lectuur voor wie duurzame ontwikkeling ernstig neemt!
 

Contents

2 Evolutie van het mondiale socioeconomisch energetisch
3
Hoofdstuk
4
Hoofdstuk
7
Chaostheorie en globale opwarming
13
Figuur 1
15
Lijst kaders
17
1 Vergelijking historische en actuele koolstofuitstoot van de
20
Evolutie van CO 2
22
3 Vergelijking nationale ecologische voetafdrukken EVA met
216
Ecologische duurzaamheid en economische globalisering
224
4 Wijziging ZuidNoord stromen en prijzen van niethernieuwbare
232
Ecologische schuld
235
Tabel A 1 Opdeling landen op basis van de relatie tussen het ecologisch deficit
245
De wortels van de ecologische crisis doorheen de menselijke evolutie
247
Hoofdstuk 6
261
van Australopithecus naar Homo sapiens
267

2 De stijging van de zeespiegel
24
Projecties temperatuurtoename onder verschillende
28
3 Abrupte klimaatwijzigingen
33
Symmetrische Bifurcatie
34
Stabiliteit en instabiliteit van de glaciale toestand tijdens
43
Chaostheorie globalisering en milieu en gezondheidsrisicos
44
Hoofdstuk 2
57
1 Het Hockeystickdebat
66
1 Historische emissies van CO 2
76
3 Gevaarlijke antropogene interferentie en de 2Cgrens
78
Lomborg en biodiversiteit
80
4 De invloed van menselijke activiteiten op de mondiale
84
Kuznetscurves en economische groei
86
Belangenvermenging en ecologische terugslag
94
De Club van Rome
100
Het analysekader van de ecologische economie
106
1 Het preanalytische uitgangspunt van de neoklassieke economie
109
1 Het Millennium Ecosystem Assessment rapport
112
Eindigheid in de praktijk
114
Kritische drempelwaarden
130
Duurzame ontwikkeling meervoudig bekeken
143
1 Diverse vormen van milieuresponsen
146
De heropleving van het ontwikkelingsdiscours
151
1 Vergelijking BNP en ISEW
159
Te weinig aandacht voor intragenerationele solidariteit
162
1 Dialogische democratie
173
Hoofdstuk 5
175
Hoe sterke duurzaamheid uitdrukken?
182
1 Diverse benaderingen voor economische welvaart menselijke
183
1 Relatie tussen ecologisch draagvlak milieuconsumptie
186
2 Overzicht verschillende componenten HANPP
192
Onze ecologische voetafdruk
196
1 De berekening van de ecologische voetafdruk EVA
198
2 Bereken en verminder je eigen ecologische voetafdruk
210
De resultaten van deze berekeningen
211
3 Vergelijking mondiale ecologische voetafdruk en beschikbare
213
wat is de homo sapiens?
276
De ecologische impact van jagerverzamelaars
284
1 Verschil tussen jagerverzamelaar landbouw en industriële
287
Van egalitarisme naar hiërarchie
296
Culturele ecologie van de jagerverzamelaar
304
2 Voorbeelden van gedomesticeerde dier en plantensoorten
312
Hoofdstuk 7
315
De agrarische economie
324
sociale hiërarchie en uitbuiting
337
kosmocentrisme en theocentrisme
347
Demografische verschuivingen
356
1 Overzicht van dodelijke infectieziekten en hun relatie met
362
het agrarische cultuurlandschap
364
De agonie van het agrarische systeem
371
De kapitalistische economie
382
Macroparasitisme
405
het machinemodel
413
1 De recontextualisering van Descartes kennisideaal
417
bevolkingsexplosie
422
triomf van het totale landschap
433
Deel III
444
Hoofdstuk 9
451
Schaal verdeling en allocatie
463
1 De toekomst van Kyoto en het principe van Contraction
482
Andersglobalistische voorstellen
485
De ontsluiting van het kapitalisme
492
Het moderne wetenschapsbeeld
505
1 Vergelijking accenten tussen het moderne en het postmoderne
517
Het moderne WTKbestel toch nog dominant
523
Een andere technologie is mogelijk
546
1 Hernieuwbare energiebronnen
562
Hoofdstuk 11
567
Een archipel van experimenten
588
Afkortingen
629
Zakenindex
643
Copyright

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information