Page images
PDF
EPUB

Agus donul a aj 6,700 ċnayo amac, 700 congbaij 4 fév, 7 A dubit, Lrin arán an so. Agus do cyredar njo pompa Góran leir féin, agrs dóbron leó féin, 700 ya begiptıb, a buang yfoċ4, leó fej: do con nar bféidir do na þégipcib aran die lejr 1)a sebrrijib; oir is mórgran in ag na Hégip. zb. Ugys do rrijgbur as a cojne, a ti fa #ye do réir a ceirt befriče, agus an té dob öige do rein a ógántar; agus do bj jongnad ag na daoimb añ a céjle. Ugys do glac rellion 100 exp mjasa bio cuca ó na bóro féjn: gidend fa mo oirċeasaf Bhenjamin cüg uaire va crid kondyjné acaray. Ağus dybeadar, 7 do badur subac aige. Ugys dajc19 sé breadmayac a ciğe, ag rias, Lion sale !"* muntre 9 0464, oiread ir ieOfyd do brejo leó, agus cyri airged gać enowne aca a mbeul'a tajc féju. Ugus cuir mo črpansa, an cupan air. 516, a mbeul paycan tí as óige, 7 airgead a arba. Agus do rige ré do réir a yfocall a drb4c Josep pir. Ugur coriylúai as déirge ala, do cripęd na vadine a přbal, jad fejn 7 a yasajl. Agus a TÝ4 do cúað4 amaċ as a gcairvig, agus nac yde. cadur a bfad for, a dúb4c Josep re nëędmanać, Einig rúar, len a 1081g mrijdine úd; 7 a nuair berrur tú oppia, ab4 niv, creo fa ndearnaby olc A najajo majceasa? Qac é ro é an cupan as a 716jos mo ciğearna, agrs dem lé ndenañ rê taligire ? Is olc do pieab4 fiy A benari.

Ugyr, do rug sé opra, 7 dolab4 sé pju brjaėra. opona. Ugus a drbradursan rir, Cred få nabe mo ciğeajina ya brjairara ? nar léigio Día Ś ixoejnois do serbítiš do réir an nejčefi. Féré, an cainged fúaramar a mbeulxb ari sac, ivgamari cr5Abra 4 phúar a tir, or cột A 44p é: ciojrr: har tio do godremis as trg do ciğearnasa, or 16 angead? 618 bé air bje dod rerbíreacyb aga , Efxğċearé, cancer ejfon cum bair, agus bnídne mar a gcéadn 4 sclabrób ag mo čiğearna. Algas: And he washed his face, and went out, and refrained himself, and said, Set. on bread. And they set on for him by himself, and for them by themselvesy and for the Egyptians, which did eat with him, by themselves; because the Egyptians do not eat bread with the Hebrews; for that is an abominatión unto the Egyptians. And they sat before him, the first born according to his birth-right, and the youngest according to his youth; and the men marvelled one at another. And he took and sent messes unto them from before him: but Benjamin's mess was five times as much as any of theirs. And they drank, and were merry with him. And he commanded the steward of the house, saying. Fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth. And put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his corn money. And he did according to the word that Joseph had spoken. As soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses. "And when they were gone out of the city, and not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men; and, when thou dost overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good? Is not this it, in which my lord drinketh, and whereby indeed he divineth? and ye have done evil in so doing.

And he overtook them, and he spake unto them these same words. And they said unto him, Wherefore saith my Lord these words ? God for bid that thy servants should do according to this thing. Behold, the money which we found in our sack's mouth, we brought again unto thee, out of the land of Canaan: how then should we steal of thy Lord's house, silver or gold? With whom soever of thy servants it be found, both let him die, and we also will be my Lord's bond-meu.

"A onbyt reron, 4 noir men bjos ré peor do bríatappa : gió be ga bfxğčear é, bajó da pepe birgi agamra, 7 bejčíre ne riscjontac. PVM do legadur a ysúas gać êŋée4 Aca A fac tépo 5 liat talan, agus dorcol gac éain mne a race Uzur do rpjou selfon, 700 corvg Mr å ti fa #16, ý do crjoenus ag an cj dob óige: 700 frjė a crpara sac Benjamin.. un an rebadur a védale

do exp gać gndnie a rac súas 4 a araly ager fillesurt don cacius. Ugys¢

ac Jødah agus a ogrebnaire cum cis Josep, bir do bi ré ann fór ; y do léigeadur jad feju 4 a calari va tiadnyh agyr a dub40 Sosep nju, Exed A gysoivro do pjõgby? yaċ bfvil a tror agxbg bredan dyne mar mig farddoreroo déayanis elgus a orbat Judah, Ered a déram rein čije apna crgo lazbeórami nó cjonus šlampam Ho fav? ofoillus Dia eccent do repbirso: féud, ir repbing bap ttiğearna fine apicon, agus an té Ag af frit a cupan. agus a dub4t refon, Man leige Dia 5 ydeurīfi fin: ar an té ag 41 fnjë any cupan an alarm bajo, fé na reirbireač agam; agus ar bur sonra, éirgjo ponovo pras $ riocéan. ta a ecg bar načar.

[merged small][ocr errors]

And he said, Now also 'let it be according unto your words: he with whom it is found shall be

my servant, and ye shall be blameless. Then they speedily took down every man his sack to the ground, and opened every man his sack. And he searched, and began at the eldest, and left at the youngest: and the cup was found in Benjamin's sack. Then they rent their clothes, and laded every man his ass, and returned to the city.

And Judah and his brethren came to Joseph's house, for he was yet there ; and they fell before him on the ground. And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done ? wot ye not that such a man as I can certainly divine? And Judah said, What shall we say unto niy Lord ? What shall we speak? or how shall we clear our selves? God hath found out the iniquity of thy servants: behold, we are my lord's servants, both we, and he also with whom the cup is found, And he said, God forbid that I should do so : but the man in whose hand the cup is found, he shalt be my servant; and as for you, get you up in peace unto your

father.

No. VIII.

THEN Judah came near unto him and said ; Oh my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord's ears, and let not thine arger burn against thy servaạt: for thou art: even as Pharaoh. My Lord 'asked his servants, saying: Have ye a father, or a brother? And we said unto my Lord, We have a father, an old man, and

Agwo, rendajne, agur leand pygad nar coinFE, leanb beag; 7 Fair a serbrat4 bar, agar fagbao é féin naonar o da mach, agus aca grad Aga rač4 4. Agus a dubat tusa pled sepbiračajb, Liigajo ċxgamsa a nsúas é, ar cor g braicfió mé é lem púlıb. Ugur a dubramque rem čijeri, Ki féadan a lonó a acair ofazbail : oir da bfágbao sé a scain, do geaba acair bár. Uzus dub4c tura. Med rerbireačajb, Hrna ttig bur ideapbracair bur 61ge 46 a ysras, ní facfide mo gyújr jos mo.

yus carla, a main cáadm4ne rúar a gcron 4 yače do reqibiseac, 3. oireamare bjjatna mo čijearn oó. Pyys à Orb4t ar matail, $11510 a rir, agus ceafriš5 891 began lo. gits a dubramarne, ni teadmaione dal rios: ma cigar

e apbraća ir óige 117, Airiu Racam rios; oirt 11 Feomaújo asko a nóglaoig ofacrin, mana rajb are Woearbrač4 ir 6ige lin. agus a cubit do rerbt. reċ mača nii, Uca a šios agujb grug mo boy díar mac Sar). Blgrs do cuajo ořne aca amać vam, agus a drb4c me, Ip deponin 5 ndgrenad greamana be; 7 mi faca mé o rione. Agus ma beantaol to uam, 75 mmeocr10 erbairde air, do bertaj mo graag liać maille ré dojlglos ríos cüm ya braige.

U noir, rime #V, a nuair ėjocfar mik m4 a bfxl no repbireaċ mačajn, agyr Haċ mbja an leni ljū; ó ata a anamsau ceangailte a naram an leinb; tjocfajar rin, a nuan'do círe ré nać mbjajo & levb liñ,' go bfurge sé bar: 700 beurujo do pero' bits grúaz liac do reirbireac ar natar maille på doilgras ríos crm n huaje. Oirdo cuajo do jego bireac a nupudas air a leanb domn ata114 Agpang Mirna tougad mé eugað é, blájo ajčbear ģ brać *7 madair oprinra. Unoir an å adbar #w, grom tú, copbag bo renbireac a majt an leib, na rolabrjóe ag mo ciğeafına ;, Agrs le igieari don leanb srl rias le na bearbrajerb. Oir cjonas racur wir rúas 5 Wrige macair, agir gap a leanb ljom!

« PreviousContinue »