Page images
PDF
EPUB

mo aojne tape : oir do bj 411 gorta a toir Chamáajn. Ugus dob é Josep dob úaċdarán os cion y tire rile, agus is érhon do reacad pe dinti wa tire vile; agrs cangadap dgrbraire Josep, 7 dúmlvijeadur jad féin for da lata, le na nagčbi s talar.

Ugus do coñairc Jorep a dearbírájére, agur dajejad, ac do congbang é fél úača, 7 dó labd 0546 pju : 7 a duble nju, cat as a ttanga64? Agus dubradarsan, ar tin Chanaajn, do čeanac biad. Ugus dan Iosep a ogrbrairie, 7 niort acıcornran ellion. Agus do os Josep 44 vairling to con4c sé na trimejollpan, 7 do rajo ruir, Ip lui braća; il calgab4 bféacriu enangveć na tíre. Ugus a dubradursan rir, di heosa a ciğearna, ac do ceajaċ bjad tangadaji do rerbiriš. Is clan éañatar sin rile; ir daoine firinvgċa ris, ni laj braća do repbirij. #gup a dubyt seirion pju, aj hed, af is oféacut éadalygyesė na tíre tangab4.

Ugir a drbradarsan, da Gearbrachy søg ataja. do jepbílig, mc énovne ama;n 4 ttír Chanaan; 7, féuc, ata ay mac ar óige a broċ4 4 yačan, agyr aon naċ brvil. Ugus a dul 4t Josep míu, Sé n'an yio do laby mé pib, da rad, 3p lur braća 76. Is mar so dearboċar #b: dart anym Pharo, ví necco amać as ro, mutta ttig brp yogrbrács ar óige añso. Avijo drie agvb ar fubal, agur trgao sé bor ude arbraćaip leir, 1 coñeoċċart

on a bpnjosúi), 16 ğ voéapbi4 bur mbnjacra, A bfvil fírjīe 107 yib: nó, 04 anym Pharao, 5 de ajla bča ir lap braca b.

Plzus évi pá jað vile a bpríosún, 5 ceničnila Ugur a dub4t Iosep pill, ay trear lá, D et rig mark ro, agus mainjo: oir ata eagla Dé orem. Mar bajne firñeaċa 1:6, fágbvio aon da búr noe arba prajimb a trij bvr bp jorúry: meigiöre, beind anbari 116 4 ron gonta brittijie. Uė tugko bur vögrbaču ar óige čugamra ; mar lini FioNfxŚgje

come.

are

one

that came: for the famine was in the land of Ca. naan. And Joseph was the governor over the land, and he it was that sold to all the people of the land; and Joseph's brethren came, and bowed down themselves before him, with their faces to the earth,

And Joseph saw his brethren, and he knew them, but made himself strange unto them; and spake roughly unto them: and he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan to buy food. And Joseph knew his brethren, but they knew not him. And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them, and said unto them, Ye are spies; to see the nakedness of the land, you are come: and they said unto him, Nay, my lord, but to buy food are thy servants

We all man's sons; we are true men, thy servants are no spies. And he said unto them, Nay, but to see the nakedness of the land you are come.

And they said, Thy servants are twelve brethren, the sons of one man in the land of Candan; and, behold, the youngest is this day with our father, and one is not. And Joseph said unto them, That is it that I spake unto you, saying, ye are spies. Hereby ye shall be proved; by the life of Pharaoh, ye shall not go forth hence, except your youngest brother come hither. Send one of you, and let him fetch your brother, and ye shall be kept in prison, that your words may be proved, whether there be any truth in you: or else, by the life of Phan raoh, surely ye are spies.

And he put them all together into ward three days. And Joseph said unto them, the third day, This do, and live; for I fear God. If ye be true men,

let
one of

your brethren be bound in the house of your prisou : go ye, carry corn for the famine of your houses, but bring your youngest brother unto me; so shall your words be verified, bur mbríaira, agus ni baršči bar. Agus do riynçour arlvió fin. Agus a dubradur gtona féin, Utamaójd g dejmu cjottac a ttaob 4 nderbipaid, do briš g bracamar doilgior a anma, a nuair do švið sé fin; agus 14 éjrręme risi ir vime in cala 10 au 14gre opviñ. Ugrp ofreg4 Béuben jad, da rad, ac ar laby mili njo, da rad; Na par crijd a najajo an le yıb? agys yjor éirseabair rum: ar a ladbarnin, féuėvo mar an cceria ata a tvil oa lgority opvb. agus ni najba fior Aca 3 ing. Josep jad; oir ir le fear edirijvišče dolabi ré rir.

Agur pompoig a cúl niv, 7 doğvil sé; agus Dfillojna a rir, 1 do biag compas nju, agus rug ré Simeon úata, 700 ceangel é as coñe a rúl. AT his salėJosep a rac do ljonao, agys cyd airgio gać tydyne aca tocrpi na jac fély, agns lóij do cabat dób cum na rliğead : agyr ir m4ro riñe sé mju. Ugys dýalysedur a rarail lejr a 1)apb4, agrs djmtížedur ar rin. Ugur, a yuaire dorcyil fer aca a pac do tabat próancainda asal ra tij osoa, do co74c sé a óvið angid; oin, féuć, da bi ré a mbeul a trajc. Agus a dub4t sé re n berbrajerib, ha 500 mo čvid aingid; 1, feuc, ata ré an mo rac; agus lagys hy a ccrojoče, 7 bi eagla ora, da rad étrma féln, Eneo an njo fi do põe Dja rin?

Plgrp cangadvr 3 Jacob a nač?, tin Chanaain, 7 obrędur gać nío da ttarla dób, da rao, # 1) te, ir tige 41 4 cir, do laba sé 5 garb rii, 700 glac #ñ m4 lup brača 4 a1 dtir. ügyra dubmainine rir, 5s daoine finqueca ; ni lyp brata #. Utamaðjo da rear deg, ognbračar mc ar yata; atá aon nač brvil, agus ata an mac is óige ran lo a ning a broc4 ap matar a etir Chanaan. Agus an toglač, cijenna na tire, dubytré niñ, Bp mar so ajčeónus mé 3 daójne firjñeaċa Fbi; fagbvid aon da bur ise arbrájényb againsa airo, Agur boimo bęća 16 an roi gorta bar treślać, And they

and

ye shall not die. And they did so. said one to another, We are verily guilty concerning our brother, in that we saw the anguish of his soul, when he besought us; and we would not hear: therefore is this distress come upon us. And Reuben answered them, saying, Spake I not unto you, Do not sin against the child? and ye would not hear : therefore, behold also his blood is required. And they knew not that Joseph understood them; for he spake unto them by an interpreter.

And he turned himself about from them, and wept, and turned to them again, and communed with them, and took from them Simeon, and bound him before their eyes. Then Joseph commanded to fill their sacks with corn, and to restore every man's money into his sack, and to give them provision for the way: and thus did he unto them. And they lacled their asses with the corn, and departed thence. And, as one of them opened his sack to give his ass provender in the inn, he espied his money; for, behold, it was in his sack's mouth. And he said unto his brethren, My money is restored; and lo, it is even in my sack; and their heart failed them and they were afraid, saying one to another, What is this that God hath done unto

us?

And they came unto Jacob their father, unto the land of Canaan, and told him all that befel them, saying, The man who is lord of the land spal e roughly to us, and took us for spies of the country: And we said unto him, We are true men; we are no spies. We be twelve brethren, the sons of one father; one is not, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan. And the man, the lord of the country, said unto us, Hereby shall I know that ye are true men; leave one of your brethren here with me, and take food for the famine of your households, and begone; and bring Agur bjčí ag 11èct'; agus tugais buri vidgrbách ir óige cugamsa : angin ajčeous mé naċ luf braća

, ac 3 daójne fiuncca : mar hy beura mé bur nderbrača dib, 7 00 jgbčaój ceañvijeap ansa tir. Ugur carla, féuć, a nuair oroliivjedur a sac,

ra;b ceanglačan aingio gaċ endrive añ a rac féfy : 7 a huajti do concadar fémy 7 a nac'4 ya cenglačapy 4510, do bi egla omra. Ugus a dub4c Jacob a nace niv, Do bgnabar mo clan djom; ni bful Iosep a7), agus ní bfvil Simeon), agus béuroAd Benjamu vam. Atajo na vejceli vile am agvo. Ugur oub4c Réuben ne yai4, da rad, Harb mo pjas macra, muna ttuga mé cugad é : cabair am lapring é, y do béuria mé cugad a rir é. Ugys a dubet refon, ki rača mo macsa 176 rios: oir déug a ogrbrača, 700 pagbad erion monar; ma bgnañ tuburde dó ra trlíže ai a raċċabili, an rin beurčao mo shvag ljačra maille re dobrón cum ī buayje.

No. VII.

AGUS do bi an gorta $ po inór ra tir. Ugur carla, a nuair a dúad4 an tapbar noć čugad4 at a Régipt, 5 noubart a vacain rju, E1ngio, cenyrgjo oxy began bio. Ugys do lab4 Júdah mir, ag flad, Do ogrb an tozlać oynag pao, Kij cajcfjöe mo gnýir, muna trvctaój bur nderbrac4 lib. Ha conjoni tusa 4 ndgrbraca liū, plaćam rior agar ceñóćam bęća óvit. Up muna ccrrfe tú paċaw ríos : oir dub4t an toglao njñ, Ni fajce Fide mo gyújr, myn rab bar noenbrac4 16.

é, ni

« PreviousContinue »