Page images
PDF
EPUB

heard the words of Rebekah his sister, saying, Thus spake the man unto me, that he came unto the man: and, behold, he stood by the camels at the well. And he said, Come in, thou blessed of the Lord; wherefore standest thou without ? for I have prepared the house, and room for the camels. And the man came into the house; and he ungirded his camels, and gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet, and the men's feet that were with him. And there was set meat before him to eat; but he said, I will not eat until I have told mine errand. And he said, Speak

on.

And he said, I am Abraham's servant. And the Lord hath blessed my master greatly, and he is become great: and he hath given hin flocks, and herds, and silver, and gold, and men-servants, and maid-servants, and camels, and asses. And Sarah, my master's wife, bare a son to my master when she was old: and unto him hath he given all that he hath. And my master made me 'swear, saying, Thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, in whose fand I dwell: but thou shalt

go
unto
my

father's house, and to my kindred, and take a wife unto my son.

And I said unto my master, peradventure the woman will not follow me. And he said unto me, The Lord, before whom I walk, will send his angel with thee, and prosper thy way; and thou shalt take a wife for ny sou of my kindred, and of my father's house. Then shalt thou be clear from this my oath, when thou comest to my kindred; and if they give not thee one, thou shalt be clear from my oath. And I came this day unto the well, and said, O Lord God of my master Abraham, if now thou do prosper my way which I go: behold, I stand by the well of water; and it shall come to pass, that when the virgin comech forth to draw water, and I say to her, Give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink; and she say to me,

A déura riri ryum, Ib féj deoc, 7 tapeóngrid miri m4 an ccéadna dod ċamvllvib : go mas į rin an bean do cñ Día do mac mo maigirtir.

Agus tvil do rguir mé do lab4t am crojoe, Feuc, tajnic Rebecah amac 7 a rojieac 4 * gúalvjī; 700 cuajo rios gus an cobur, 700 capring vrge: 7 a bubat miri nja, Gridim cú, léig öar ol. Ugur déjfrig riri, 7 oo léig a sojieac da gralvin, Orbát, Ib; 7 00 béura mé deoc dod ċarnullujb m4 an ccéadna. Vi rydbjor, 7 čug ri deoc dom cariullv;b má an ccéadna. Ugus dfiafrir 15 miri Ol, ag rad, £ja 04 ab ingean tú? Agyr a Dubat , Juggy Whétuel mac Xahor, noc rug Micah oo: 700erir miri fajõe cluajrı 4 a hagrio, 7 brajsléd 4 a larisvib. Ugur do crom mé ríos mo cean, 7 dadpus an Ligerna, 7 00 beasujg mé an Ligearina Dia mo maigirtin Ubraham, noc do creóruig mé sa trlife cóir do tabat ingive dearbrač4 mo mialgirtir da mac. Ugrs anoir, ma gnjö tusa go civelta 7 go firöjoc rem magirtin, inis dam : 7 mpya yoenail, jāir dam; jonus go mompoige mé 4 au lajm seir, nó clé.

Hörin dub4t agus oreag4 Laban 7 Bérrel, On Lijerna čig an cúis; ni féudmujdne maji ya olc do rao rjot. Féri, ata Bebecah as do cojne, gab ergad i, 7 imii5, 7 bjoo na mnaoi ag mac do maigirtin, m4 lab4 an Ijgearna.

Ugys carla, a nyáin do cúalvý óglać ubraham a mbrjatra, donórvið sé ar Liğearna, go muige an talam. Ugur čuz an cóglac amac reojo a1f4g10, 7 reojd óir, 7 évörige, 7 čug iad do Rebecah : 7 erg m4 an ccéadna da debraćý 7 da macy nejce mórluajo. Ugys a dúadur 7 będur, ejrjon 7 ay mwitin do bj procj, 7ofanadur fead na hojoċe : 7 déirgeadur 4 majdn; 7 a orbat serion, Lrinjo 4 rjúbal mé go yuige mo maširtir. Agus a dubat a derbrač4 7 a mai4, Fanao an calin agri began læče, bejc la an evin as luga ; 1 na ojag riv imeocrid ri. Agus a d:1640 seirjon riv, Na tormirgió mé, ó roirbjo an

Both drink thou, and I will also draw for thy camels : let the same be the woman whom the Lord hath appointed out for my master's son.

And before I had done speaking in mine heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder; and she went down unto the well, and drew water: and I said unto her, Let me drink, I pray thee. And she made haste, and let down her pitcher from her shoulder, and said, Drink; and I will give thy camels drink also. So I drank, and she made the camels drink also. And I asked her, and said, Whose daughter art thou ? and she said, the daughter of Bethuel, Nalior's son, whom Milcah bare unto him: and I put the earring upon her face, and the bracelets upon her hands. And I bowed down my head, and worshipped the Lord, and blessed the Lord God of my master Abraham, which had led me in the right way, to take my master's brother's daughter unto his son.

And now, if you will deal kindly and truly with my master, tell me: and if not, tell me: that I may turn to the right hand or to the left,

Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from the Lord; we cannot speak anto thee bad or good. Behold, Rebekah is before thee, take her, ar:d go; let her be thy master's son's wife, as the Lord hath spoken.

And it came to pass, that when Abraham's servant heard their words, he worshipped the Lord, bowing himself to the earth. And the servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebekah: he gave also to her brother and to her mother precious things. And they did eat and drink, he and the men that were with him, and tarried all night: and they rose up in the morning; and he said, Send me away unto my master. And her brother and her mother said, Let the damsel abide with us a few days, at the least ten; after that she shall And he said unto them, Hinder me not, seeing the Ligerna mo curus ; cumio 4 rjúbal mé go racri cym mo maširtir.

Ugus orbradurran, Goinfem an cajljy, agus fjofróćam rinda beul. Agus do gored Rebecah, Tofjafruggour 01, an racrjo tú leis an bpenso agus a dub4ć sir1, Racad. Agus do curredur at fiúbal Bebecah a toepbrin, 7 A bume, agur óglac Abraham, 7 a mujõtır. Agus do bgirigeadur Rebeca, y a dubradur pía, as tú 4 nderbfjúr, bj ad matar mjlte do milljunvıb, 7 realbrigidir do ríol geatvjoe an luċda ler fuac jad. Plgusdéfrig Rebecah,ya mna comideċda, 70ocraour 4 na camyıllvb, 700 leanadur ay tóglac: agus do jab an tóglac Rebecah črige, 7 omiig rome.

Blgus éame Isaac ó riliğe ay cob4 Lahaj-roj: óir dajc15 sé añ sa tin ó seas. Agus do cuajo Isaac amac dyrnage 4 an mache crac nóna, 7 cóg súas a fújle, 700 con4c, 7 féuć, bo badur na carvill ag teaco. Ugur do cóg Rebecah a sále rúar, 7 a 7u4 do coñac ri Isaac, do cujrling don Carull. Oir a dubad rimir a móglac, Lja he an ovineri irjallur an ra mačje do teagmal mi? 7 a bubairt at tóglac, sé sud mo majirtir: vimerin do glac riri brat, 7 opolró a hajajo.

Ugus dñir an tóglac Diraac A nyile nje da ndearna. Ugur erg Isaac leir í go Xubrıl a mhac4 Sarah, 700jab cuige Rebecah, 700 bj ya mgaój 41ge, 700 gradný 1; 700 comfurtačovijed Isaac déir bair a mač4.

ugys a riasso laeće bljažna Ubraham noc do t14, céud 7 tri fjocjo 7 cúig déug do bliagyvjb. Un rin frair Ubraham ba, agrs déug a naoir foirfe risaji, na reandrye, lan do bljažyrıb, agus do chriõigead na ryntir é. Ugur čarla, déir bajs Ubraham, 3 beanrig Dia a mac Isaac: 700 bj Isaac na cornnyiže lapin ré cob4 Lahaj-roj.

Agyrdo bj Isaac cetriacad bliagandaóir a yu4 čug ré Rebecah do rina ój, mygean Bhétrel an Sinpanac ó Phadan-apam, deipbriúr do Laban

Lord hath prospered my way; send me away, that
I may go to my master.

And they said, We will call the damsel, and inquire at her mouth. And they called Rebekah, and said unto her, Wilt thou go with this man? And she said, I will go. And they sent away Rebekah their sister, and her

nurse,

and Abraham's servant, and his men. And they blessed Rebekah, and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them. And Rebekah arose, and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man: and the servant took Rebekah, and went his way.

And Isaac came from the way of the well Lahairoi; for he dwelt in the south country. And Isaac went out to meditate in the field at the even-tide; and he lift up his eyes, and saw, and, behold, the camels were coming. And Rebekah lift up her eyes; and when she saw Isaac, she lighted off the camel. For she had said unto the servanty What man is this that walketh in the field to meet us? and the servant had said, It is my master: therefore she took a veil and covered herself.

And the servant told Isaac all things that he had done. And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife, and he loved her; and Isaac was comforted after his mother's death.

And these are days of the years of Abraham's life, which he lived, an hundred threescore and fifteen years. Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full of years, and was gathered to his people. And it came to pass, after the death of Abraham, that God blessed his son Isaac: and Isaac dwelt by the well Lahai-roi.

And Isaac was forty years old when he took Rebekah to wife,, the daughter of Bethuel the Syrian

[ocr errors]
« PreviousContinue »