Page images
PDF
EPUB

with you, from all that go out of the ark, to every beast of the earth. And I will establish my covenant with

you;

neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.

And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you, and every living creature that is with you, for perpetual generations: I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud: and I will remember my covenant, which is between me and you, and every living creature of all flesh ; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. And the bow shall be in the cloud'; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of allflesh that is upon the earth.

And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth : and Ham is the father of Canaan. These are the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread.

And Noah lived, after the flood, three hundred and fifty years. And all the days of Noah were nine hundred and fifty years : and he died.

III. NOW the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee: and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing: and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee; and in thee shall all families of the earth be blessed.

So Abram departed, as the Lord had spoken unto him; and Lot went with him, and Abram was

D

[ocr errors]

ctg bljažna daoir, an nuair do '707615 ré ar baran." Ugur rrg Ubram Saray a bean leir, 7 Lot mac a Bearbračar, 7 a prbstajnt rile noc do įrvingedar, 7 na hanmağa fraradar an Haran: agus 80 cřadar amać do drl go tir LhaNaajn; 7 tangadar go tir Lhanaajn. Ugur do glrair Abram érjd an brgnan go haj Shiċem, go réjtec Moreh. Agus do bj an Lhanaaystęć as tan rin san bfgran.

Agus do joillsig an Lijerna é féin.do Ubram, 7 a dub4t, is dod ríolsa do bera mé an oriajori : 7 any do piñe sé altóir don Ljgearna noc do čajrbejné féin dó. Agus dajstrig Ubram, 4g dul 4 aglio a gcoinnride don taob o ver. Ugur bj gorta ai sa tír: 700 cúajó Abram ríos do Regipt do corinnúige an in; oir bj an gorta dolgerac sa calari).

Hgar a naair bj Abram nóčad 7 naój mbljažna dabir, do tajrbély an Ligerna é fémy Dabram, 7 A dubit rir, Is mifi an Dia yle čurjacoac; rjúbril Am tjadniti, 7 bí djongmalta. Ugus do déuna mé mo čuīrad eorum 7 tú; 7 méjdeócvið mé tú go hanmor. Agus do int Ubram 4 ağujo: 700 corirajo Día rit, da rad, ur mo ronsa, féuċ, ata mo čuñrad rjot, 7 bjajo tú a ttaċ4 mórán cwęć. Ulgur ni Sabram bus ainm ojit ó ro amac, ac bud é hajnm Ubraham; bir að taču moraj do Ċ1970çoxb pine mé cú. Agus do déuna mé pó copiac tú,

do véuna mé cinęca ojot, 7 tjocfajd rigée asad amac. Ugur daingneoċvö mé mo cuñrao eorum fejn 7 tú, i gorum féjn 7 do fjol ad jag an a ngejpelacybkin, m4 cunnas rionroe, do beji am Dia ortre, 7oot fjol ad d1a15. Ugus do béura mé Grick, 7 dot ríol ad 81813, an feran añ a bpril tú 4 cu4t, tir Lanaaj rile, m4 fejlb ríoprive, 7 bjajo mé m4 Día aca.

Agus a dub4c Día re Sabraham, ur son Saray do mna, ní soirfe tú Saray 01, Ac Sarah bjar Salom wre.

came.

seventy and five years old when he departed out of Haran. And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan; and into the land of Canaan they

And Abram passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land.

And the Lord appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land : and there builded he an altar unto the Lord, who appeared unto him. And Abram journeyed, going on still toward the south. And there was a famine in the land : and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine was grievous in the land.

And when Abram was ninety years old and nine, the Lord appeared to Abram, and said unto him, I am the Almighty God: walk before me and bé thou perfect. And I will make my covenant between me and thee; and will multiply thee exceeda ingly. And Abram fell on his face: and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be called Abraham ; for a father of many nations have I made thee. And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generations, for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God.

And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, bat Sarah shall her name be.

Uzus bgeotėvo mik i, 700 bénila mé mac ovit uajče: fór, bęõeóćmo mé í, y bajo ri na mais ejngoac; tjucfrio píšte cinevac umie. Ugur a dubat Dia, Béurvo do bęy Sarah mac da rimeo drit; 7 goirfe tú Isaac dajm de : 7 daingneóċAjo mi mo čuñrad mr ya cuğrao ríorvide, agur re na riol na dajg.

Ugur do fojllpg an Ijjerna é péjn dó réjęć Hamre; 750 rviö sé a noorus na prible a tteas an laoj: agus do cóg a rújle súar, 7 dari 4c sé, 7, feuc, trjur fer ya rerar lapris pir; 7 a nuair do con4c pé jad, nje na gcojne ó sorus na prible, 7 claon é féjy go talan, agus a dub4c, a' thigearna, ma Fuair mé a your grasa an do rad4c, griom cú, ya himig ód rejrbíręć: grid #b, tugė4 began virge, 7 jonbrig bur ccorra, 7 Déunyo corinvio faój Aì ccran; agus do béura mji grejm arain, ? rolasvišjo bur ccrojoče : tar éir ky imięcký hit ronym: bir ir rime fin cangab4 cum bur rşrbFogantrije. Ugura dubrad4ran, Déuna 1944 Dubyt.

Ugur do derrrij Ubraham. don pubvil m4'a pajb Sarah, 7. a dub4t, Deifrig trai tju meda oo min hlúin, suaje é, y déuna baingeana 4 41 ttellac de. 24gur do rji ubraham gus a valrige, 7 čugler laoğ m20majc, agus čug doganac é; 7 Selfri5 ré da berugao. Elgus do glac pé jm 7 baje, 7 an laog yoć ogryg sé, 7 do cru ya bfiadnyiri é, :7 00 jyjö lajm pir faol ay crai, 7 m duad4rai).

Agur déppteo4 na fir súas ar liv), 7 opéucadar tęć re Sodom: 700 cuajo Abraham leó da mbpeje ar a trliže. Agus do piajó a1) Lišgjua, 8119 gceila F10 mé ar Abraham an 118 ri atam do béutaris; o cfteaji go tojucka Abraham go searbea cum beji na cyeo mór cuinacdać, 7 go mbėjo cioeca an dorimi vile beañuiğe ai san? Oir ir ajenja darra é, 50 čtírbra ajèie člojā 70čeglas na 81415, 7 comédfrd rlige an diğeapna do béunami ceint 7 brejieiinyir; jonus go ctjubra

[ocr errors]

And I will bless her, and give thee a son also of her; yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her. And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him.

And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre; and he sat in the tent-door in the heat of the day: and he lift up his eyes, and looked, and lo, three men stood by him; and when he saw them, he ran to meet them from the tent-door, and bowed himself toward the ground, and said, My Lord, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant: let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree; and I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts : after that

you
shall

pass on : for therefore are you come to your

servant. And they said, So do as thou hast said.

And Abrahaw hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth. And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto a young man; and he hastened to dress it. And he took butter and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them, and he stood by them under the tree, and they did eat.

And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way. And the Lord said, Shall I hide from Abraham that thing which I do; seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him ? For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do jus

« PreviousContinue »