Page images
PDF
EPUB

la do lagbrigead na hvirgre. Ugus do corpvij a majnc 4 an rearrinað mi, ar an seafras la déug don mí, 4 plébb Ur4at. Ugur traocad4 na hrirgjöe a gcorinvide gus an dejéread mí: ansa decinead mí, 4 an ccéad la don mí, do coñecas mullviše na sljab.

Ugus tarla, a ccjon ċeacracao la, gur orgul Maój frineóg na harce do põe sé fén: agus do cvir sé amaċ fiac, noć do cuajo amac ag teaco 7 Agimteaċd, vó gur tiormyğead na hujrgive svar on talari). Mar an gceona do cyr sé colum řada amac, dféery 4 traotadar na hurgióe ó hajajo na talman : ac ni bfu4 an colum ajt corinxije do bon a colk, 700 fill rj črge asteać do nairc; oir do bad4 na horgide 4 řaċdar na talman yle. Din kn do cwr a lan amac, 700 rug wre, 700 tamang cwge a steac j do vairc.

agus do fan sé fór reačo la ole, 7a ris do our sé an colar amacar a Dairc : agus čajnig an colum cxge trac nóna a steac; 7, féc, do bj añ a job orlleóg crop ola noc do tamrying ri. Us'ar ajčjy Naój gur trocadas na hyrgide o orym na talman. Agus do fan sé fór seaco la ole, 700cxr an column amac, noć nar Fill ċxige a rir ní is mó.

agus iapla, sa naonmad 7 se ccéud bliağajn, ran ccéud mí, ran ccéud ló don mí, do tjormyggo, na hujrgoe súas on calam : 7 oačrvý maó folac DA A1nce, 1 bạnạc, 1 reuc, bị A45 A Collipop tirm. Agus aisa dara mí, 4 an remad la fiċċead don mí, bj ay talari tirim.

Agus do lab4 Dia re Kaói, da rad, Eirig amać as a najrc, cú féjn, 7 do ben, 700 mic, 7 mna do mac leco. Bein lečo amac gać éjūjo beo da bryl agad, don vile jedl, 101r éunlaji, 7 airnéir, 7 a pyle yio spamiać noc frangeas ar an ttalar); ponus go riolevo go ljonmar 4 an italari, 7 go rabajo eopiac, 1 go ydeunayd jomadugad ar an after the end of the hundred and fifty days, the waters were abated. And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon

the mountains of Ararat. And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.

And it came to pass, at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made: and he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth. Also he sent forth a dove from, him, to see if the waters were abated from oft the face of the ground: but the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark; for the waters were upon the face of the whole earth. Then he put forth his hand, and took her, apd pulled her in unto him into the ark,

And he stayed yet other seven days, and again he sent forth the dove out of the arki and the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive-leaf, pluckt oft. So Noah knew that the waters were abated from off the earth. And he stayed yet other seven days, and sent forth the dove, which returned not again unto him any more.

And it came to pass, in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the 'month, the waters were dried

up

from off the earth; and Noah removed the covering of the ark, and looked, and behold, the face of the ground was dry. And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.

And God spake unto Noah, saying, Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee. Bring forth with thee every living thing that is with thes, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and mur

stalar. Agus do cuajo Qaó amac, 7 A mc, ? bęn, 7 mya a mac maille ris: a nyle bężać, a nyile njo snarviger, 7 a nvle éun, agus gač njo ryanvjgr ar an ttalari), do réir a gcvél, cúadar Amać as a hairc.

Ugur rjõe Kaój altóir don Lugerna, 7 glac da gać éjnbęčac glan, 7 ba gaċ vle éun glan, 7 dooby rofrăilloirge 4 a naltóir. Agus 80 bolevig an Tigerna değbolad; y a dub4t an Ligerna as a crobe, aj mlio mé arir an talañ ar son an drie ó so amac; óir ar olc smuapęd crojoe ang orine ón óige : nj mó buailfes mé a rir ni is mo A nvile një beo, mar rõe mé. Un fead m4fer an talan, ní rgvirfjö ajmar an triolèxr 7 an fožine, 7 41) fuaco 7 41 tear, 7 an samrad 7 an gerreo, Y an la 7 a 10joče.

Agus do bęnvig Dia ao 7 a mc, 7 a dub4t rju, Vito topiac 7 Tomady1510, 7 ljonay an talamh. Agur bjajo bur neagla, 7 bur núañan ar gać vile ajprije ar an etalań, 7 ar an gać vile éan a maydain, ar gać vile njo ba gcoprirgean ar an ttalari, 7 ar jarg na ruge vile; an bur iam tugas jad. Gaċ vile nio beo da ccomxjean bía na bjað vibh; anvil mar an lryb glais čug me 86 a nyile njó: ac fejl maille re na hanam, edon a fril, ni jose #6. agus go bey bur beri bur danma loingre mihi; ar lapin a mile beacriš loirgfe mé 7 as barri an drive ; ar lapin de arbračar gać orde jantar mé anam an orine.

G18 bé cóirtfeas Fril ovjne, ir le orque dóirtFigear a Frilrion : oir is a ndejlb De re re an drine.

Ugur pbti, bíšió tómiać 7 jomnaðrigio, gejmo go hjomarcac ar an ttalari), 710madriğio aii.

Ugur laby Dia re Nabi, 7 re ya macab maille MP, 45 riad, agus mif, féuć, min dawgyiğear me cuirao mbki, re bur ríol bur ndjang; agus ro gaė vile éréutúr beo da bpril maille rib, do véunlajé, do náprimeir, 700 mile beatac an talari, ata tiply upon the earth. And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him: every beast, every creeping thing, aud every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.

And Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a sweet savour; and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth: neither will I again smite any more every thing living, as I have done. While the earth remaineth, seed-time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night, shall not cease.

And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth. And the fear of you, and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered. Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things : but flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.

And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man's brother will I require the life of man.

Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed : for in the image of God made he

inan.

And you, be ye fruitful and multiply, bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.

And God spake unto Noah, and to his sons with hiin, saying, And I, behold I, establish my covenant with you, and with your seed after you; and with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth

agyb; ó vile da ideacrjo amać as a wairc, do urile beacać ap talaii). #gus daugyeočajo me mo cuğrad ryb; ní rgniorfrigear amac gać vile feoil ni ir mó le hvirgjob va djles; 7 nj mó bjas djle añ ví ir mó do rgrios na talman.

Agus a dubat Dia, 4g so comarca an cuñaria do guidjm eadrum féuw 7 fibri, gać vile črétúr beo da bfrl maille ryb, a ygejpelaċvib rionvide: Svišim mo boğa aşsa yéull, 7 bajo sé mar coinaria cuñaria eadrum fél 7 an talani. Ugus as anlrjö bjar, a nuair béara mé véull ós cion ya talman, go bfajcfigear an boğa an ra néull : agus crimineočajo mé mo cuğrad, atá éadrum féin 7 hb 7 gac vle créatúir beo do nxle teol; 7 mí cjocfajo virgjde na diljon do rgror gać vile céola ni as mó. Agus bajo an boğa aisa néull; 7 féucra min 4, 1oņus go ccrneoča mé an cusrad bjočbúan edir Dia 7 gać vile créatújr beo do nvilo teoloa bpril ar an ttalar).

Agus mic Rab, do cuajo amać as a mare, dob jad Sem, foam, 7 Japet: 7 sé „barn acarr Lhanaajn. riad so trijur mac Kadj; 7 as vaća do ljonad an doran vile.

agus dob jad lace Nadj vile yaój cceud agur caogad bljagajn : 7 fu4 re bas.

III.

ANOIS a dubaire an Ligearna re ubram, éirig Porac as do cír, 7 ód gaol, 1 ó 115 hacair, go fearan tajrbeanfus mifont: agus do séuna mé cinead mór djot, ? beañócrio mé cú, 7 déuna mé hainm mor; y bad tú ad bęõugad: agus beañočno mé an mejo beañočus cú, 7 mailleocro mé an té majlleóċar cú: ir joñadsa beañočar treaba an domyn vyle.

Mari lin dimčiž ubram, m4 a vub4t an Ijjerna ris; 7 euajó Lot lejr: 7 bj Abram rećorogad 7

« PreviousContinue »