Page images
PDF
EPUB

wroth ? and why is thy countenance fallen ? If thou doest well, shalt thou not be accepted ? and if thou doest not well, sin lieth at the door; and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.

And Cain talked with Abel his brother; and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.

And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother's keeper? And he said, What hast thou done ? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.

And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid ; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth : and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me.

And the Lord said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, Jest any finding him should kill him. 'And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.

And Adam knew his wife again ; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos.

And the days of Adam, after he had begotten Seth, were eight hundred years: and he begat sons mje 7 lugeana : agus na laece 4 m4 Usan rile bá naój ccéud y críocad bljajaju jad: 7 fuair ré bar.

Agus čarla, a nuair corrigead4 na daoine ap ljonad 4 Orrim na talman), 7 rugas jugeana sób, go bracad4 mc Dé jyjeya na ndaójne go rabad4 rgjarnac; 7 ugadar mya cuca do nrile srong cograd4. Agus coilaire Dia gur mór conta ay dyne 4 an ttalaii), 7 gać kon breačnugao do smuajnead a crojde gurab olc é, a ccorinriže. Ugur do bud ajireač leis an Duigearna an duine do vérnam 4 an ttalari), 7 00 bí brón 4 ay a crojoe. Ugus a dub4t an Ligearna, Sgnjorfr10 mé an drye do cručajo me ó agajo na talman; 4 aon andrine, 7 an bejieac, 7 ay njo syamur, 7 éunlaji a najdéir; bir as ajčreaċ ljom a ydéunari).

Uċ fu4 maój grasa a bfíagnyire an Ligearna. u riad go genealuyğRaój: do bi dao na orjne tíréunta agur jomlan añ a ginealačajb, agus pjúbajl aaó, le Dia : agus jejn Raó trjur mac, Sem, Ham, j Japet. Ugns a Dub4t Dia re Nao, tajmic crjoc a nujle feola am fjagnviti; bir ir lan an calaris durċód trjoiasany: 7, féuć, rgrjosfrig mé jad maille ris an ttalam. Déuna sirit fémy are badmud joper ; bénna tú jonajo ra 140, 7 crirfe tú pic újrie a sopo y a mric, agus a ré po an tjmdéuisar 4 a Idéuya tú j : a bfad na h4ce béjo trí céud cubad, a lejtead caogad crbad, 7 A h4de crjocad cubad. Do séuna tú friñeóg do ya nc, 7 crjoenobaj tús a ccubad rúar; y crirfjó tú dopus na hace 4 a taob: maille re hirljugad, an dara, 7 41 treas lota, do déuna tú i.

Ugur féuc, mili, mik féin, bêjim trile virgead 4 an ttalari), do rgros gać vile Feóla, an bpril anal na beata, faój neam; agus gac a bpril sa talan geaba ré bar. Uė rotia saingyeócajo mé mo cuirao : 7 tjucfa tú a steac sa náirc; cú fém, 7 do mic, 7 do bean, 7 mua do mac maille

and daughters : and all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years : and he died.

And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto thein, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair; and they took them wives of all which they chose. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts

, of his heart was only evil

, continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created, from the face of the earth; both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them.

But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah: Noah was a just man, and perfect in his generations, and Noah walked with God: and Noah begat three sons, Sem, Ham, and Japheth. And God said unto, Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them : and, behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of Gopher-wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch, and this is the fashion which thon shalt make it of: the length of the ark shall be three hundred cubits,* the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit-shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof: with lower, second, and third stories shalt thou make it.

And, behold I, even I, do bring a flood of waters. upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die. But with thee will I establish my covenant: and thou shalt come into the ark; thou, and thy sons, and thy wife, and 1410t. Ugus da gac vile një beo da gaė vile řešil, béurvjó tú cúpla leaċd da gać vile činel ra naire, da gcuidac beo agad; béjo siad fearoa 7 banda. Do na héunlaje do réir a gojnéıl, 7 do nainnéir do réir a ccjnél; da gac vile nis rjúblas an calam do réir a cjnéjl; cúpla do gac aon cjnel čjuefar cugao, da ccumdac beo;

cubit is about half a yard.

Ugur glac cugad da gać vile bao l'ear, agus cruiñeóčajo tú čugad é, bjajo na biad oriefe 7 do bron. 14 so do re Raój; do réir a nyile vjo dajeju Dia be, ir amlajo n do muñe re.

Uisa seiread céud bljajajn dabir Nao, nisa para mí, an seaċdras la déug don ní, an la in féjn broo a níor cobreaca a vajgén móir vile, 7 forglad comlvige virge nme.

Ugur bí an díle 4 an ttalari ceairaċad la; 7 do readrigead4 na hvirgide, y domenad4 súas a 14C, 7 tógbað súar í os cjoñi na talman. Ugur do rugad4 na hrirgide buano, 700 meаdrigean4 go hanmór 4 am ttalan :: 7 djmija a yarc 4 úaċd4 na nyirgead. Ugus do pugad4 na hvirgide bus 5 go hom4caė 4 an ttalan); 700 bad4 na cuyc arda vile do bj fó near 4 na bfolac. Lújg cubajo deug bér15 an tvirge séas; do polčad na pléjbte.

Ugas déug gac vile teójl dar copririš 4 an ttalam, idir éunlaji, 7 airnéir, 7 aymcoe, 7 gac aõjnjo snareaċ a pyarius 4 an ttalan, 7 gać vile svine : gać nio añ a rayb ayal na beata ai a pollainib, don vile nío da rab 4 čalari cirim, fu4ad4 bar. Agus do tan Raój aman na bgtajo,

an luco do bj na focera najrc. Agus do búaorij an trirge or cpon na talman céud caogad la.

Agus cuirinig Dia 4 Maó, 74 gać aðnjó beo, 7a nyile ayrnéjr do bi na foc4 ra najpc; 7 60 rne Día gaoc do oul 04 an talari, 700 traocad4 na hvirgje: do stopad m4 an ccgona cobreaca a na15&19 7 fujõeóga nejme, 700 coirgead a yfearėyö ó nean; agus do fillead4 na hurgide ó beje 4 an calar a ccomnyy ije: 704 er wa ccgo 7 va ccaogad

thy-sons' wives with thee. And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female. Of fowls after their kind, and of cattle after their kind ; of every creeping thing of the earth after his kind; two of every sort shall come unto thee, to keep them alive.

And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee; and it shall be för food for thee, and for them. Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.

In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventh day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.

And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth. And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth : and the ark went upon the face of the waters. And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills that were under the whole heaven were covered.

Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covereda,

And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man; all in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died. And Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.

And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark; and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged: the fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained; and the waters returned from off the earth continually: and

« PreviousContinue »