Page images
PDF
EPUB

sense of it. A part of his note upon the subject we will transcribe.

Hoc argumentum poëtæ, atque adeo totius loci fenfus, quæ acumen antecefforum meoruin in hoc munere defungendo prorsus latuere, et egregie fine fructu exercuere, me quoque diu frustra solicitatum, et in omnia verfatum, habuerunt. Operam autem inanem usque infumpfimus, donec omnia pendere a phrasi corpus sentire refutat clarissime viderimus.

Ad hunc igitur modum objectio et responsio sunt intelligendæ : “ Si quis vero hanc doctrinam, quam afferimus, de animi ac corporis penitisiimâ conjunctione evellere conatur, affirmando e contra '(i. e. refutando, vel regerendo) corpus per fe fentire, atque animam etiam, dum per artus difpergitur, motus fenfibiles suâ ex parte exercere; ille contra experientiam repugnat: quum manifeftiffimum fit, quamprimum anima dimittatur, corpus relinqui prorsus omni fenfu deftitutum.”

There is some obscurity in the poet's reasoning on this occasion ; but Mr. Wakefield has thrown a ray of light over

the gloom.

492, 493. Turbat agens animun, Spumans ut in æquore falso

Ventorum validis fervefcit viribus unda. From a comparative examination of various readings, what we may suppose to have been the real words of Lucretius are

thus given:

[ocr errors]

Turbat agens ánimam, spuma:itis in æquore falso

Ventorum validis fervefcunt viribus unda, In a note upon the 513th verse, severe castigation is inflicted upon

former editors. Attende, lector, dum te certiorem faciam de maculis teterrimis, quibus editores, pecus invenuftiflimum! (fit verbo venia, quod justa indignatio ob summum ingenium misere deturpatum nobis nolentibus exprefferit) versum coram nobis confpurcaverint; ita fcilicet contra fidein vetustorum exemplarium haud verecundati fcribere :

Aut aliud prorsum de fummâ detrahere illuin. Vidiftiņe' unquam fedius aliquid, aut vulgarius ? Imæ cathedræ puero vix dignum efle hoc tentamen confiteberis.'

The improper alterations of the 544th line furnish another ground of centure.

• Piget toties editoribus grave crimen intendere ; fed nonne funt pro temerariis atque facinorofis habendi, qui contra libros Noniumque Marcellum, ii. 75. ex penu proprio nobis hunc horridiorem verfum deprompserint, atque etiam in contextum intruserint?

An contractis in se partibus obbrutescat.' The two lines in question are thus exhibited by Mr. Wakefield: Crit, Rév. VOL. XXIV. Nov. 1798.

T T 씩

513. Aut aliquid prorfum de fummâ detrahere hilum
514. An, contracta fuis e partibus, obbrutescat.
584 585.

quia mota loco sunt

Fundamenta furas animať, manant que per artus. The manuscripts have manant animeque ; but to this readins, as well as to the former, there are some objections. Mr. Wakefield therefore recommends the following alterations

Fundamenta ; foras anima emanantiam and we do not think that he has offered the leaft violence ta the lenle or fpirit of the original. 612 -014. Nou tam fe moriens diffolvi conquereretur ;

Sed magis ire foras, veftemque relinquere, ut anguis,

Gauderet, prælonga senex aut cornua cervus. In a note upon the last of these lines, we read,

+ Subleftioris fidei eft hic versiculus. In libris omnibus, præter editionein Pii, defiderari videtur ; nam de codicis Bodleiensis testimonio nihil fuper hoc loco nobis compertum eft: prima vox etiam, to gauderet, in Lactantio, vii. 12. comparet ; fed quæ facile interpolari poterat vel librariis vel editoribus, ut conftructio perficeretur. Nos minime dubitamus fpurium atque insititium effe versiculum fidenter pronunciare, quum cauffam manifeftiffime de prehensam habere videamur, ob quam fcribæ tale affuerint Lucretio supplementum. Hoc fcilicet in confuetudine eft auctorum puriffimorum, et præsertim poëtarum, qui ornatui ac brevitati ftudent, quum novum verbum interponi exspectares, prius pofitum, sed parillo diversius intelligendum, aliquoties repetendum linquere : quam fcribendi rationem sciolis et indoctis fraudi fuisse, unde est quod admiremur ? De hac autem fermonis formulâ, ita ex professo difputavimus in hifce notis, ad i. 1085. ut jam nunc otiari liceat : illuc igitur lector amandandus eft. Hinc me perfuafiffimum habeo, locum, hoc pacto constitutom, Lucretii mentem finceriffime exhibere, numeris omnibus abfolutam :

Non tam fe moriens diffolvi conquereretur,

Sed magis ire foras, veftemque relinquere, ut anguis: i. e. “non conquereretur, sed gauderet, vestem relinquere:” quæ non indoéti cujusdam glofa.contextum proceflu temporis invafit. Aures insuper noftræ nihil amplius desiderarent, neque periodus præ le mancze conftructionis fpeciem tuliffet, nifi ex opinione præjudicatâ ; quia interpolato verlui dudum fcilicet insuverimus.'

We beg leave to diffent from the opinion here maintained. If the verse in question were omitted, conquereretur muft be, understood in reference to ire foras and relinquere, as well as to disolvi : but this would render the passage absurd, and contradictory to the author's meaning, which evidently requires a verb of a fignification opposite to that of conquerere

neque rursus

tur. The reason given for the rejection of the line is insufficient and inappofite. . When you expect a new verb to be introduced, the best writers fometimes Icave the former verb to be understood, in application to the latter part of the fentence, in a sense rather different from that which it had before.' This remark is no justification of the use of a word in an opposite fenfe ; and the reference to a former noe is also unsatisfactory We are sensible of the danger of exposing outselves to the ftigina inflicted in the note upon all readers or critics to whom this mode of writing is obnoxious. They, it feems, are fcioli and indotti; but such as condemn a fole cism and misconstruction which no language can endures, may smile at the inapplicable censure. 632, 633.

neque aures Auditum per fe poffunt fentire, neque esse. Mr. Wakefield has thus re-established the true reading ; and his note on the fubject may be quoted with approbation.

· Hoc.... dicit poëta : “ Nullum membrum feorfim poteft esse anima ; quod omnes haud ægre fatebuntur: potest ullum membrum fuo officio feorfim fungi; ab animâ nempe feparatum. Jam vero animam emanavisse, tum putrefcens cada ver, tum alia bene multa argumenta, ficuti in fuperioribus disputatum est, cumulatiffime oftendunt: ideoque, utcunque corporeas imagines et res geftas animarum pictores effinxerint et poëtæ, ea omnia

pro fabulis habenda funt : hæc igitur inania corpora sensu Carent; eo utique caritura, vel folidâ ex materie conftantia, poftquam anima effugit, ac deperiit, aëris in auris diflipata."

• En! vero verfum, quem ex officinâ fuâ in contextum impora taverint, auctoritate librorum omnium conculcatâ, audacissimi vis vorum editores Lucretiani !

Abscue animâ per fe poffunt fentire, nec effe.' 685. Convenit, ut fenfu corpus tamen adfluat omne.

We agree with the editor in opposing the attempt to explode this line as fpurious. It may, on good grounds, be permitted to occupy its present situation.

717. Sin ita, finceris membris ablata, profugit. The conjecture of Le-Fevre, that Lucretius wrote fincera ex membris, is supported by the weight of Bentley ; but Mr. Wakefield defends the common reading.

776. Mortali, in this line, is properly altered to inmortali.

906. On the authority of Pius, we here find obtritum fub. stituted for obruium, to which it is preferable. · 1052-4. Denique, Democritum, poftquam matura vetuftas

Admonuit memores motus languescere mentis,
Sponte fuâ leto caput obvius obtulit ipse.

[ocr errors]

That the grammatical construction of this sentence' may be preserved, Bentley recommends Democritus; but, by confidering Democritum as governed by admonuit, verbal propriety is secured. Mr. Wakefield, however, is unwilling to adopt either of these fuggestions; and he leaves the noun in the accusative case ungoverned, alleging, that the best writers occasionally alter, in the progress of a sentence, the construction with which they began.

Of the beautiful lines with which the fourth book commences, there are various readings. One copy exhibits omnia for avia; perage is found in another, &c. The verses are thus given in the edition before us :

Avia Pieridum peragro loca, nullius ante
Trita folo : juvat integros adcedere funteis,
Atque haurire ; juvatque novos decerpere flores,
Insignemque meo capiti petere inde coronam,

Unde prius nulli velarint tempora Musæ. Mr. Wakefield, without sufficient reason, would change petere into metere.

Ver. 36. For the direpte of many copies, he gives dereptæ; and he has well explained the difference between the verbs diripere and diripere.

• Videamus, an has voces ita definire ac distinguere nos evaleamus, ut omnis disceptatio tollatur, et de quibuslibet locis, in quibus libri turbant, vel tyrones tutiffimum judiciuin poffint interponere. Aio igitur; deripere aliquid, eft “ detrahere de corpore partem quandail), ita ut corpus, unde illa pars detracta fit, in loco fuo maneat imperditum :" diripere autem, est “ usque adeo turbare et sus deque habere rem, ut dislipetur undique, ac disjiciatur.".

70. jaci atque emergere multa videinus.

Many of the learned have endeavoured to give this verse an accuracy which it wants in the manuscripts; and our commentator proposes, that we should read jacere ac perciri ; but he does not pertinaciously support this reading, though he has introduced it into the text. 103.

tenues formarum confimilesque. ' The old editions have dissimiles ; and, as the manuscripts confirm the use of that word in this place, Mr. Wakefield lias restored it.

115. Primum, animalia sunt jam partim tantula, eorum

Tertia pars nullâ ut poffit ratione videri. He gives it horum in the former line, and offers two expla

nations of the author's meaning, which are not, however, substantially different. 179.

longo fpatio ut brevis hora teratur. He is of opinion, that aura feratur would improve the sense

of this part.

[blocks in formation]

He has displaced fonorem to introduce sonare, which is the reading of all the old copies. It is, however, a harsh and inelegant construction. 428-433. Porticus æquali quam vis est denique ductu,

Stansque in perpetuum paribus fubfulta columnis,
Longa, tamen parte ab fummâ quom tota videtur,
Paullatim trahit angufti faftigia coni,
Tecta folo jungens, atque omnia dextera lævis;

Donec in obscurum coni conduxit acumen. For an exemplification of the optical remarks included in these verses, we are referred to the chapel of King's College, Cambridge.

'Si quis opticum phænomenon, quod Lucretius luculentiffimis versibus, et accuratiffimâ subtilitate, depinxit nobis, (hactenus fane præcellentiflimus, et omnes poft fe relinquens) oculis velit usurpare ; facellum lautiffimum Collegii Regalis Cantabrigienfis adeat. Ad utrumque latus concamerati loci inter imbricatuin tectum fue perius, et inferius alterum, jacentis, fpatium, latum fortasse tres fere pedes, altum fex feptemve, ad longitudinem totius facelli protenditur; nempe, in perpetuum ducentos nonagenos pedes : ita ut pene in punctum terminare videatur. Hunc effectum nobismetipfis multâ cum voluptate fæpiufcule coatigit observare, et præmonstrare aliis, unà facellum fumptuofiffimum in vilentibus.?

469, nihil ægrius est

On the authority of two manuscripts, ægrius is properly substituted for egregius, which fome copies have with the verb, and some without it.

548. revocat raucum retro cita barbara bombum.

Thus we read a verse of which various parts are disputed, by critics. We may observe, en passant, that it not only exhibits a curious instance of alliteration, but also an affimilation of the found to the sense. The next line is adjusted in the following manner.

Et valli cycnis, nece tortis, ex Heliconis.

« PreviousContinue »